Bienvenido, Únete al foro? Registro  
El increible viaje del bachiller Micer Alcuino de Astorga.
#1

Tal y como le Links in this message are blocked to guests. Please Login or Register to unblock them hoy al compañero [MENTION=6730]Gualterio Sinhaber[/MENTION] procedo a publicar en este hilo la recopilación de los 7 capí­tulos del increí­ble viaje del bachiller Micer Alcuino de Astorga.”Introducción por [MENTION=6730]Gualterio Sinhaber[/MENTION]”

Compañeros, esta semana sustituiré mis Afeitados del Dí­a por un auténtico hallazgo: un manuscrito hallado en un baúl sito en un sótano de un antiguo edificio okupado a punto de demolición, que, sin duda, va a arrojar luz sobre la historia del afeitado, de los jabones de afeitar e incluso de Europa.

Se trata de un incunable en piel de carnero firmado por el bachiller Micer Alcuino de Astorga, en el que cuenta los avatares del caballero al que serví­a, el noble Don Elfriedo de Amalric, en la expedición que éste realizó por encargo del duque Don Carlos de Oporto, llamado “O Lampinho”, quien, al parecer, fue el primer noble ibérico obsesionado por afeitar sus barbas cada dí­a con diferentes jabones, brochas y utensilios varios -de ahí­ el interés para este Foro-.

El manuscrito está escrito en una curiosa variante galaico-portuguesa del román paladino, que no se ajusta a los patrones lingí¼í­sticos conocidos.

A continuación tenéis los capí­tulos dedicados al afeitado del caballero, de indudable interés histórico, literario, filológico y lingí¼í­stico.“I.- De cómo o caballero Amalric vióse envolucrado en expedición por suelos de Europa."

E ha de glosar quien escribe a ventura do mí­o caballero don Elfriedo de Amalric, que en hallándose en o ducado do Porto, en Portugal, aonde o duque, o moito honorable don Carlos O Lampinho, poní­a grande e grave énfasis en cortar suas barbas, encargóle éste a o caballero traerle unos sapones y aperos de barbear de los reinos próximos.

O caballero, que esa manhana habí­a afeitado suas barbas usando un sapone de a corte anomenado “Portus Cale” -o nome quanto menos lógico en tratándose de Portugal-, e usando un pincel de barbear del paí­s feito por un tal Micer Gomes e una cuchilla de forxas tedescas chamadas de o Molino, moito afilada, pois o herrero pasóla por yunque 41 veces, púsose moito contento por o encargo ducal, apuso frescura en facie con licor fisno de sierpe y, tras mandarme tomar crónica de todo o acontexido, pusí­monos en camino hacia o reino vecino de Espanha, no sin que antes o caballero visitara a noble Donha Rosaurinha da Braga, folgando ambos para tomar forí§as o caballero para o duro camino (e en verdad moitas forí§as tomaron folgando, e tantas que en nouve meises ella prenhó e fizo un hijo, pero eisa es otra historia …This image is blocked to guests. Please Login or Register to unblock itLinks in this message are blocked to guests. Please Login or Register to unblock themalt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />.

E entramos en a Espanha …”“II. De cómo o caballero Amalric fizo contasto e mercaderí­as con varios facedores artesanos de Espanha”.

Foimos a cerca da vila de Toledo, pois o caballero tení­a referení§a dun artesano de raro nome, pos era Micer Droida, o algo así­, que fací­a pinceles do barbeo e querí­a mercar uno para o suo duque Carlos O Lampinho, e Micer Droida, que además de facer pinceles era carretero, fizo un fermoso pincel e tanto gustó ao caballero que lo mercó para sí­ e eran os melhores pinceles de barbear que habí­a visto en a sua vida.

En chegando a vila condal do Barcino, o caballero Amalric supo que en ella viví­a una dama que fací­a sapones do barbeo de moito bon olor e inquirió a unos vianantes sobre ella. E fue a casa de a Dama da Luna, tal era su nome, e a misma mostróle moitos e olorosos sapones de barbeo, y anque o caballero dudaba sobre cual escoixer, finalmente tomó un sapone de naranxa, que olí­a moito bien, e con una cuchilla negra que habí­a mercado cerca de Toledo a unos forxadores de nome Micer Sefus y Micer Gustabo, el caballero afeitose, e quedó muy bien e satisfeito, e mercó a Dama da Luna mais sapones de barbear e de limpiar, e os dos quedaron moito contentos, él porque habí­a mercado sapones para o duque y ella porque habí­a vendido moitos sapones, e visto que o mio caballero no era un goarro sino un fijosdalgo limpio y ordenado...

Mais notando que necesitaba calmar os rigores de o barbeado, e dixeron a o caballero de otro facedor de sapones de a vila condal do Barcino, también de raro nome pois era cognoscido por “Home do Sapone”, e foi ao suo saponificio, e “Home” vendiole un ungí¼ento para depois de barbeo tras invocar a diosa “Gea”, y o caballero púsoselo e de tan contento que quedó mercóle a “Home” nouve sapones de barbear distintos e todos de moito bon olor, e también moitos ungí¼entos para depois de barbeo.

E nos fuimos a Franí§a …”“III. De cómo o caballero Amalric perdiose en o bosque de a Franí§a”.

En chegando a vila de Grasse, en a comarca de a Franí§a que chaman Occitania, perque falan la lingua d’Oc, do fací­an ungí¼entos, perfumes e moitas cosas de bon olor, o caballero encontróse a otro caballero, de nome don Fadric de Tournedí², con quien mantení­a cuitas, por cosas de jogo e mulheres. E os dos se retaron a ver qui ha tenia mais larga -a espada, digo- e justaron. E don Fadric fue matado, no sin que don Elfriedo foese ferido en o brazo diestro, quera con el que cogí­a o pincel de barbear, e eso foe mala cosa pois afeitarse foe mais difí­cil.

E en o bosque circa o rio Loira, ferido y maltrecho o caballero, nos perdimos, e cayó a noite, e todo estaba oscuro. Mas por voluntad divina chegamos a vila de Candre, en o mismo centro do bosque, e una bona e piadosa mulher curo as feridas de o caballero. E a mulher llevónos a casa deo suo padre, de nome don Martí­n. E don Martí­n fí­xate casualitatem que fací­a también sapones, moito bonos para barbear. E o caballero Amalric, curado de as suas feridas, afeitose con un pincel -que allí­ chaman blaró- de a Franí§a anomenado Pií§on, o algo asi, moito soave, e gustó moito de o sapone de don Martí­n, da vila de Candre. E mercó moitos para o Duque. E depois de barbearse, pusose o caballero ungí¼entos e perfumes de Occitania, e olí­a moito bien, tanto que a mulher fí­zole una visita en su aposento por la noite, do supongo que o caballero contóla suas venturas ...

E al dí­a siguiente, cargados de sapones e ungí¼entos, e sanos e salvos, nos dirigimos a Italia …”“IV. De cómo o caballero Amalric intervino en a algarada da vila da Florencia”.

En chegando a vila da Florencia, que os florentinos anomenan Firenze, hete aquí­ que habí­a moitos saponificios, e todos suos mastros querí­an vender·hos a o caballero don Elfriedo, pois este tenia moitos doblones para mercar os sapones que vendí­an. E habí­a moitos mercaderes: uno de a vila de Varese que vendia un sapone de felce aromatica, otro de a vila de Firenze dito Mastro Martelli que vendia sapones di rasoio di molti colori, otro que descia ser de la familia Cella de Milano, otro da vila de Roma que vendia un sapone que chamaba Nua Avia e era de color rossa -el sapone, no el mercader-, otro anomenado don Vito Virgilio Valobra do Genoa que tenia sapones olorosos, otro quera de Perugia anomenado Mastro Livi e quera un facedor de rasoios de mano libera, o sia, navaixas … E hubo algarada entre ellos, pos todos querí­an venderle ao caballero Amalric, e chamábanse entre ellos palabros gruesos, e salió alguna faca también, e algunos facieron a cruz y a raya. E se organií§ó una moito fiera batalha campal entre os mercaderes…

O mio caballero no decidí­ase por un sapone concreto, en que acercóse una dama que dixo ser da familia Bellucci, morena e de moito bon ver, e convenció a o caballero pa que mercase o sapone Nua Avia, e invitó a o caballero a barbearse en pro domo sua, e así­ fizo o caballero, comprobando que o sapone olí­a moito bien. E a signora Bellucci diole a don Elfriedo un pincel de barbear de pura setola, e quedó moito contento o caballero. E depois don Elfriedo dí­xome que foise yo a mercar más sapones Nua Avia, que os habí­a de moitos colores, e él quedose en casa de a dama signora Bellucci, e -creo yo- debieron folgar moitas horas, porque don Elfriedo esa noche durmióse moito agotado e cansado, de tanto que a signora gustaba de folgar … (sigue la crónica de lo que aconteció esa noche entre el caballero y la dama, según le relató aquél, pero Alcuino es muy explí­cito en su relato, y como lo relatado tiene poco que ver con el afeitado y mucho con la satisfacción de bajas pasiones, lo hemos suprimido).

E a o dia siguiente partimos para Austria o caballero, moito felice e satisfeito, y yo…”“V. De cómo o caballero Amalric justó con tres lansquenetes austriacos”.

E chegamos a Austria, paí­s de gente mal encarada, cuya fala no entendí­a ni Aquel cuyo nome no hemos de tomar en vano. E fuimos a vila de Wien o Vienna en cristiano, e allí­ don Elfriedo trató de entenderse con os vianantes, pero no pudo, por mais que o intentase. E como todos eran moito barbados, no sabí­a qué facer. E vio un home bien vestido, a caballo, e bien afeitado, e trató de averiguar do podí­a mercar sapone de barbear. O caballero, de nome Rudulfo, cognoscí­a a fala italiana, e por o mismo supimos que en sua vila, de nome Esjberg, habí­a un saponificio. E allá fuimos prestos. Mais en camino tres soldados lansquenetes salieron a quite, e con mucha sorna e mala baba, inquirieron qué chevábamos de valor, e yo mostreles os sapones que chevábamos en nostras bolsas, mais ellos querí­an os doblones, e dixeron que no querí­an sapones, de goarros que eran. E cuenta nos dimos que además de soldados lansquenetes eran ladrones. Mais o mio Caballero Amalric descabalgó, e sacando sua espada, justó con os tres malandrines, mató a uno, cortó a napia a otro e a tercero, vencido y postrado, afeitóle con a cuchilla de o Molino de 41 pases, a pelo, sin sapone, ni ungí¼entos, e o malandrí­n marchó con a facie roja e salpicando sangue, chorando como niño de teta.

E don Elfriedo llegó a Esjberg e comprose un sapone blando de a fruita que anomenaban pomelo, e se afeitó, e gustóle. E como era un paí­s do a cerveza abundaba e era moito bona, pues o caballero Amalric, bien afeitado, e yo, pusí­monos ciegos de cerveza, e de tan borratxos que estábamos, quedemos dormidos cual Morfeo en a taberna, do unas mulheres de mala vida nos furtaron os doblones que nos quedaban. E eso fue gran traxedia per a nos. Ao menos as malas pecoras nos deixaron os sapones y demás útiles de barbear ...

Ao dí­a siguiente recogimos de a posada nuestra carga de sapones y cosas e, sin doblones pero bien afeitados, nos foimos a Germania …"“VI. De cómo o caballero Amalric no pudo mercar pinceles de barbear germanos e adeimas metiose en grave lio de faldas”

En Germania vimos que fací­an unos bonitos pinceles de barbear, pero no tení­amos doblones, pos habí­an sido furtados por as rameras de a taberna de Austria, mal rayo as parta. Un tal Micer Theater ofreciósnos suos pinceles, e a baba caí­a da boca de o caballero de bonitos queran, mas no habí­a doblones y como decí­a Micer Theater, “no doblones, no pinceles”. E habí­a un artesano de origen caledonio, anomenado algo así­ como MacShave e también tení­a pinceles, e moito bonitos e con pelo de teixón, pero nos no tení­amos doblones. En a vila do Brandenburgo a sorte sonriósnos, pos una rica dama, de edad ya, viexuna, fea, empolovada e entrada en carnes, prendióse de o mio Caballero, e este, moito a suo pesar, folgó con ella, pobre don Elfriedo, e ella cubriólo de doblones.

Con esos doblones un mercader brandenburgués dixonos que iba a facer tabula rasa e dar a nos suo sapone para probar·ho, e era moito bono, e olí­a bien, e mercamos moitos. E depois foimos a la forxa de as cuchillas de o Molino, que por algo son tedescas, e compramos una más soave que a de 41 pases, que depois de afeitar a pelo ao malandrí­n lansquenete habí­a quedado mellada. Mas en lugar de mercar os pinceles a micer Theater o a micer MacShave, en resulta que o caballero gastó moitos doblones en mulheres de vida alegre, e folgando, bebiendo cerveza e comiendo saltxichas, volaron casi todos. Mais yo, prudens prudentis, habí­a mercado un pincel de barbear en a forxa de o Molino, e menos mal que cha tení­amos un pincel germano para o duque don Carlos ...

E en Germania paisamoslo moito bien, e vimos a os joglares tañendo músicas moito ruidosas, e aullando, e a xeinte estaba moito contenta, saltando e gritando, e nos pois ficimos lo propio ...

Yo, que fací­a crónica de todo, fice lista de os sapones y enseres que tení­amos para o Duque, e que eran ya moitos: sapones Portus Cale, de a Dama Luna, de Home do Sapone, de don Martin de Candre, de Nua Avia de Roma, de la vila de Esjberg de Austria e Tabula Rasa de Germania. E otras cosas como tres pinceles e una cuchilla de Micer Droida, ungí¼entos de Home do Sapone, una cuchilla de Micer Sefus y Micer Gustabo, un rasoio de mano libera, o sia, una navaixa, de Micer Mastro Livi, cuchillas de O Molino e moitas mais cosas …

Con todo, e aprovechando un baixel da Liga Hanseatica, o Caballero e yo, bien afeitados, nos embarcamos para un paí­s chamado Denamarca o algo así­, e nunca habí­amos llegado tan lejos ni o Caballero, ni yo …"“VII. De cómo o caballero Amalric deixó Denamarca e embarcóse, bien afeitado, hacia una isola leixana”

Chegamos a Denamarca, uno dos paí­ses dos vikingos, fieros ellos, y barbados, pero ya colonizados e civilizados e ya no eran homes buscadores de bronca e saqueadores, que ahora estaban ya cristianizados e eran homes laboradores anque vividores e borratxos e pendencieros e un poco goarros, e as suas mulheres eran todas blondas y de bon ver, e ao caballero Amalric e a mi, os oixos í­bansenos tras aquellas mulheres e todo el rato pensábamos en folgar con ellas, mais respeto nos imponí­an suos varones, que no eran fáciles de enganhar. Con todo, mi señor don Elfriedo hizo amistad con un rubicundo denamarqués de nome Karl Sberg, home educado e bien afeitado, e ambos trasegaron cerveza denamarquesa, moito bona también, como a germana, e ficiéronse bonos amigos. E Karl Sberg tení­a a hermana anomenada Helga, blonda ella, e Helga tení­a a criada xoven anomenada Inga, también blonda, e las dos de moito bon ver, e o caballero pidió a Karl do afeitarse, e Karl regaló ao caballero un sapone danés moito duro anomenado Matahomes o algo así­, e dí­xole que quien se afeitaba con aquel sapone convertí­ase en vikingo matador, e don Elfriedo afeitóse con a cuchilla de bronxe que habia mercado a Micer Droida en Espanha, e crexióle moito a forí§a e o vigor, e esa noite a folganza do caballero con Helga oyóse en muchas cuadras a redonda. E también a mia folganza con Inga, que no solo de pitanza y escritura vive o home, pois también necesita muller para o corpo e para o espí­ritu … (sigue una descripción muy realista de la “folganza” tanto del caballero con Helga como del autor del manuscrito con Inga: por las razones expuestas en el Capí­tulo IV -alejamiento del tema central de este Foro, que es el afeitado-, la omitiremos …This image is blocked to guests. Please Login or Register to unblock itLinks in this message are blocked to guests. Please Login or Register to unblock themalt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />.

Y e dia siguiente Karl Sberg invitónos ao caballero e a mi a embarcarnos hacia una isola chamada Angla Terra, e dí­xole Karl ao caballero que era terra de moito bonos sapones de barbear, anque fuera terra de homes bravos e de raras costumes, pero bien afeitados, e o caballero, anque tení­a o bolsón repleto de sapones, pinceles e otras cosas de barbear, decidió conoixer aquella lejana isola y suos sapones, e allá que nos fuimos os dos, bien afeitados …"_______

Y aquí­ termina el manuscrito hallado del bachiller Alcuino de Astorga.

La Real Academia Española de Historia, enterada del descubrimiento del manuscrito, no ha perdido el tiempo y, gracias a una subvención de 2.000 euros del Ministerio de Sanidad, ha comisionado a un grupo de diez expertos, becarios “erasmus” todos ellos, para tratar de localizar más textos de Micer Alcuino en diferentes lugares de España (sótanos de bibliotecas, lucernarios de museos, Palacio Real de Madrid, catedrales de Santiago y La Almudena, centros turí­sticos como el Parque del Retiro, el Parque de la Ciudadela o La Cañada Real, hipódromos y columbarios). De conocerse nuevos hallazgos, darí­amos inmediata noticia a este Foro …
The following 1 user Likes Iñaki's post:
   Tempus2014
Responder
#2

Muchas gracias compañero [MENTION=6730]Gualterio Sinhaber[/MENTION] por habernos relatado esta magní­fica historia, ojalá se descubra más acerca de ella.
Responder
#3

Magnifico relato.Ya nos contara más el compañero sobre cómo convenio esta historia.

Yo no tengo idea de nada y , además , puedo demostrarlo.
Responder
#4

Este Micer Alcuino más parece Delcojón el Bribón, siervo de Godofredo de Miramonte.
Sugiero a los esforzados Erasmus una búsqueda intensiva de manuscritos por las antiguas casas de mancebí­a, hasta que se acaben los dos mil euros, que este Don Elfriedo de Amalric se debí­a de preocupar más de la carne que del espí­ritu y pisarí­a poco la iglesia.
"El que nada duda, nada sabe"  Dodgy
Responder
#5

Quotes in this message are blocked to guests. Please Login or Register to see the quotes
Hermano, la carne para el Mundo y los huesos para Dios.
Responder
#6

Interesante lectura.
Dios aprieta pero no suelta.Gí¼atifó
Responder
#7

Muy entretenida sí­.
-------------------------------------------------------------------
"Bebo para hacer interesantes a las demás personas".
Responder
#8

Buení­sima, cheeeee. Fantástica, Gualterio.
----------------------------------------- 0 --------------------------------------

Salí­ sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
Responder
#9

Quotes in this message are blocked to guests. Please Login or Register to see the quotes
Curiosamente, en mis conversaciones con los Esforzados Becarios, les hice la misma sugerencia ...

Por lo demás, muchas gracias a todos, y en especial a [MENTION=6581]Iñaki[/MENTION], por recopilarlo todo.
Primum radere, deinde filosofare
Responder
#10

Quizá el colofón del viaxe serí­a algo así­n como "De tanto folgar, e tanto plaxere hallar, ladillas haber".:nono:
Responder
#11

Quotes in this message are blocked to guests. Please Login or Register to see the quotes
Sí­, pero, en todo caso, "bien afeitado" ...
Primum radere, deinde filosofare
Responder
#12

Muy bueno
Muy divertido
Y con mucha imaginación
Saludos.
Responder
#13

Quotes in this message are blocked to guests. Please Login or Register to see the quotes
Primus orare, post rasurare.
Responder
#14

Nota para los foreros interesados en la Historia y en especial en la Historia del Afeitado. La Directora de la Real Academia de la Historia, Excma. Sra. Iglesias, ya me ha enviado el facsímil del segundo incunable hallado -de la forma más curiosa- del Bachiller Micer Alcuino de Astorga. Sólo me ha dicho que su interés histórico es máximo, que hay quince académicos estudiándolo a fondo y acotándolo (llevan ya tres tomos de notas a pie de página), que dos licenciados en Historia y uno en Farmacia pretenden hacer sus tesis doctorales sobre las dos partes del manuscrito y que, al parecer, la segunda parte del manuscrito ha originado un rifirrafe diplomático con Italia ... no me ha dicho por qué.

Por su interés, mañana se publicará el capítulo 8º en el Afeitado del Día del forero Gualterio Sinhaber ...
Primum radere, deinde filosofare
The following 5 users Like Gualterio Sinhaber's post:
   Hoplita, jap314, Kike, LillasPastia, racogon
Responder
#15

Qué interesante !!


Sent from my iPhone using Tapatalk
Responder


Posibles temas similares...
28-04-2021, 15:01
Último mensaje: Moncho
26-10-2020, 11:19
Último mensaje: sergio8
  Grandes "BLUF" del afeitado Started by Viala
83 Replies - 11,107 Views
30-08-2020, 19:40
Último mensaje: jmnav
  Mitos del afeitado Started by ajra1307
144 Replies - 10,930 Views
04-08-2020, 00:12
Último mensaje: ajra1307
10-07-2020, 20:49
Último mensaje: Monsignore
  Set de viaje Started by Bermejo
24 Replies - 1,228 Views
02-06-2020, 00:24
Último mensaje: sevilla512
25-05-2020, 01:20
Último mensaje: Teiste
14-04-2020, 12:17
Último mensaje: fredyx
24-11-2019, 22:42
Último mensaje: JB 007
  Frecuencia del afeitado. Started by Teiste
95 Replies - 11,291 Views
09-11-2019, 23:23
Último mensaje: solyocioUsuarios navegando en este tema:
1 invitado(s)


Theme © iAndrew 2016 - Forum software by © MyBB